Garantie op nieuw product

Indien de(koop)overeenkomst betrekking heeft op een nieuw Product(hier vallen b keus producten niet onder), die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot uitsluitend de garantie die door de fabrikant van het Product wordt verstrekt. De ondernemer verstrekt dienaangaande derhalve geen(aanvullende) garantie.